01 marca 2022

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

Drodzy Rodzice!
Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.
Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.
Każde dziecko otoczymy należytą opieką.
Dyrektor Szkoły
Ryszard Dziura
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Rodzicu,
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;
• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Zapraszamy do PSP w Jedlance.

Już dziś rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do kl. I i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się 9 marca 2022 i potrwa do 21 marca 2022. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci od 3 do 6 roku życia.

Rekrutacja do kl. I rozpoczyna się 7 marca 2022 i potrwa do 18 marca 2022. W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji należy pobrać , wypełnić i złożyć wniosek.

Wnioski do wypełnienia można pobrać tu:

wniosek_o_przyjęcie_do_klasy_1

wniosek_o_przyjęcie_do_przedszkola

oświadczenie_woli_oddział_przedszkolny

oświadczenie_woli_klasa1

deklaracja_kontynuacji_oddział_przedszkolny

lub w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00.- 14.00. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji możemy udzielić też telefonicznie pod numerem: 48 3213082. Służymy pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Dyrektor PSP w Jedlance

Radosław Kotowicz

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance
Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/