MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY W WARSZAWIE: Wioletta Krzyżanowska (p.o.)

DYREKTOR KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU: Czesław Ziemniak (p.o.)

RZECZNIK PRAW DZIECKA: Monika Horna-Cieślak

Organ Nadzorujący Szkołę

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA: Maja Rdzanek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Julia Rudecka

SKARBNIK: Adam Wus

PRZEWODNICZĄCA: Joanna Piwowarczyk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Wioleta Rutka

SKARBNIK: Ewa Opałka

SEKRETARZ: Agnieszka Chojnacka

Organy Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Samorząd Uczniowski

Tomasz Ostrek

Rada Rodziców

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/