Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Organy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

PRZEWODNICZĄCA: Jolanta Wus

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Mariusz Kopycki

SKARBNIK: Ewelina Urbańska

SEKRETARZ: Renata Rudecka

PRZEWODNICZĄCY: Krzysztof Skałbania

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Kacper Kopycki

SEKRETARZ: Amelia Malinowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Tomasz Ostrek

Rzecznik Praw Ucznia

Anna Paszkiewicz

Organ Nadzorujący Szkołę

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY W WARSZAWIE : Aurelia Michałowska

DYREKTOR KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU:  Wojciech Nalberski

RZECZNIK PRAW UCZNIA: Mikołaj Pawlak

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZACA: Sylwia Kowalczyk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Angelika Kozłowska

CZŁONEK KOMISJI: Romina Starzyńska