GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

poniedziałek      8:00-12:45

wtorek                   7:00-8:00, 10:00-10:55

środa                      10:00-13:40

czwartek              7:00-11:00, 13:00-13:40

piątek                     biblioteka nieczynna

DZWONKI

0.  7:05-7:50

1.  8:00-08:45

2.  9:00-9:45

3.  9:55-10:40

4.  10:55-11:40

5.  11:50-12:35

6.  12:45-13:30

7.  13:40-14:25

8.  14:30- 15:15

 

Świetlica czynna do godz.16:00.

 • Renata Szymczak

 • Rdzanek Katarzyna

Pomoc nauczyciela

 • Chojnacka Iwona

 • Opałka Ewa

 • Podgórzec Grzegorz

Obsługa

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Administracja

Dyrektor

Nauczyciele

Celem i zadaniem szkoły jest:

 • wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym
 • wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich
 • kształtowanie tolerancji
 • uczenie pracy nad sobą
 • kształtowanie otwartości na potrzeby innych
 • wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę
 • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej
 • poznanie szkodliwości środków odurzających i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy
 • opieka nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo
 • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności
 • rozwijanie umiejętności asertywnych
 • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich
 • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego

O nas

 • Janiszewska Wioleta – starszy specjalista

mgr Radosław Kotowicz

godziny przyjęć interesantów

środa 10:00- 13:00

(lub w innym uzgodnionym terminie)

 • Bińkowska Anna – wychowanie fizyczne, przyroda,  wychowawca, świetlica

 • Brzuzy Marta – biologia, biblioteka

 • Dudek Katarzyna – język niemiecki

 • Dziura Ryszard – wychowanie fizyczne, technika, geografia, matematyka, wychowawca

 • Filipowska Anna – pedagog, doradztwo zawodowe

 • Jasik Wiktoria- psycholog szkolny

 • Jelonek Ewa- nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

 • Karcz Anita  – matematyka , wychowawca

 • Kokosza Paweł – EDB

 • Kotowicz Radosław- wychowanie fizyczne, dyrektor szkoły

 • Kucharczyk Dorota – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Lipiec Angelika – język polski, WOS, historia, rewalidacja

 • Lipiec Elżbieta – logopedia, świetlica

 • Nowak Monika – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Ostrek Tomasz – język angielski, wychowawca

 • Paduszek Katarzyna – wychowawca oddziału przedszkolnego

 • Paszkiewicz Anna – język polski, wdż,  wychowawca

 • Prokop Katarzyna - informatyka, świetlica

 • ks. Rokita Tomasz- religia

 • Sadowska Katarzyna - muzyka

 • Sobstyl Bożena – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Starzyńska Nina- wychowawca oddziału przedszkolnego

 • Tuzinek Jacek- fizyka

 • Wolak Anna - chemia

 • Wolak Emilia–pedagog specjalny, rewalidacja

Nasz zespół

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/