Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance
23 września 2020
14 października 2020r.- Dzień Edukacji Narodowej 2 listopada 2020r.- Dzień Zaduszny 18-29 stycznia 2021r.- ferie 22-24 marca 2021r.- rekolekcje 4 maja 2021r. 25-27 maja 2021r.- egzamin ósmoklasisty 4 czerwca 2021r.
31 sierpnia 2020
Drodzy Uczniowie i Rodzice, ze względu na reżim sanitarny i trwający remont w szkole rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według następującego planu: godz. 8.00 – OP Motylki - wejście na
25 sierpnia 2020
Dla ucznia Dla rodzica

Aktualności szkolne

Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony