Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

20 września 2022
Dyrektor PSP, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja
16 września 2022
Ogłaszamy konkurs na imiona dla naszych robocików! Nasze trzy szkraby S83, S84 i S85 chcą mieć nowe imiona!  Wszelkie sugestie prosimy zgłaszać do nauczyciela informatyki. Już niebawem każda klasa będzie
13 września 2022
Nasza szkoła bierze udział w programie #LaboratoriaPrzyszłości. Oto, z czym będziemy pracować w nadchodzących latach: - druk 3D - roboty Photon - Lego Education SPIKE a wszystko będziemy uwieczniać dzięki
01 września 2022
#LaboratoriaPrzyszłości to ponad miliard złotych na nowoczesny sprzęt do szkół podstawowych. To wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt bez konieczności wkładu własnego. #LaboratoriaPrzyszłości to największa inwestycja państwa polskiego

Aktualności szkolne