Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance
08 listopada 2020
Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl. Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj. Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto
08 listopada 2020
UWAGA! Na zajęcia zdalne prosimy wchodzić przez Kalendarz, aby uniknąć dublowania zajęć. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła (zawierającego wielkie litery, małe litery, znaki specjalne/cyfry) Instrukcja logowania
08 listopada 2020
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół

Aktualności szkolne

Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony