Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

10 maja 2022
Do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w tym do branżowych
22 kwietnia 2022
Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątamy dla Polski”, która miała miejsce w dniu dzisiejszym, 22 kwietnia, w całej Polsce. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie „Dla Polski”. Celem akcji jest nie

Aktualności szkolne