Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

13 lipca 2022
W dniu 22 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbył się BAL ÓSMOKLASISTY, na który zostali zaproszeni p. Dyrektor Radosław Kotowicz, nauczyciele, rodzice klasy 8 oraz koleżanki i koledzy z
23 czerwca 2022
Działając zgodnie z § 12. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz. U. poz. 502),  wprowadzam  przerwy
22 czerwca 2022
PIĄTEK 24.06.2022 r.                 godz.   9:00  MSZA ŚWIĘTA godz. 10:00  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

Aktualności szkolne