Aktualności szkolne

20 września 2023
Dzień przedszkolaka to ważna data. Nie tylko dla dzieci, lecz dla całego świata. Dzieci są ważne, każdy to powie. Z nich kiedyś wyrośnie dorosły człowiek. Więc wszystkim dzieciom, małym i
19 września 2023
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance ustalił, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
19 września 2023
Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony jest na całym świecie 15 września. To święto kreatywności, odwagi i zabawy. Jego przesłaniem jest pokazanie, że każdy z nas ma jakiś talent. Kropka była z
17 września 2023
Już po raz dwunasty, społeczność naszej szkoły włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowego czytania”. Rokrocznie wydarzenie zgłaszamy na stronie Prezydenta RP, skąd otrzymujemy oficjalną pieczęć promującą akcję. W tym roku
13 września 2023
Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tym razem spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu, w parku w Jedlińsku, gdzie zaproszeni goście wraz z

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/