Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Kontakt

Adres i mapa dojazdu

(48) 321-30-82
sekretariat@pspjedlanka.pl
Jedlanka 52, 26-660 Jedlińsk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance