22 czerwca 2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

„Nic dwa razy się nie zdarza…”
21 czerwca pod tym hasłem upłynęła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024. O godzinie 9.00 społeczność szkolna na czele z pocztem sztandarowym wzięła udział we mszy świętej w Jedlance.
W tym dniu spotkaliśmy się po raz ostatni na sali gimnastycznej, gdzie głos zabrał Dyrektor szkoły p. Radosław Kotowicz. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie uczniów klasy ósmej. Następnie ósmoklasiści zaprezentowali się w polonezie Wojciecha Kilara z filmu pt. „Pan Tadeusz”.
Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród. Pan dyrektor wraz z wychowawcami nagrodzili uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki i wyróżnili się aktywną postawą na rzecz szkoły. Potem siódmoklasiści pożegnali swoich starszych kolegów i obdarowali ich upominkami.
Szczególne miejsce w harmonogramie tej uroczystości zajęła klasa ósma, kończąca edukację w naszej szkole. Były wspomnienia chwil spędzonych w murach naszej szkoły, podziękowania, kwiaty, łzy wzruszenia oraz życzenia dalszych sukcesów dla naszych Ósmoklasistów.
Drodzy Absolwenci, mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole na zawsze pozostanie w Waszej pamięci. Trzymamy kciuki i życzymy Wam powodzenia w nowych szkołach.
Następnie pan Dyrektor podziękował rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za współpracę i życzył wszystkim udanego wypoczynku. Do życzeń przyłączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców p. Joanna Piwowarczyk, która podziękowała za owocną współpracę w mijających roku szkolnym.
Na koniec wybitnie zaśpiewała uczennica kl. VIII Zuzanna Glibowska utwór Sanah pt."Hip Hip Hura" żegnając się słowam "Na nas już czas"...
Po uroczystej akademii uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych, by odebrać od wychowawców świadectwa i nagrody oraz podziękować im za trud włożony w wychowanie i edukację.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom naszej szkoły życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
Anna Paszkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/