23 czerwca 2023

Zakończenie roku 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego”- Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 oraz pożegnanie ósmoklasistów.
Dzień zakończenia roku szkolnego rozpoczął się uroczystą mszą w intencji wszystkich uczniów udających się na zasłużone wakacje. Następnie wspólnie przeszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie miała odbyć się akademia. Uroczystość była prowadzona przez dwóch uczniów klasy ósmej oraz uczennicę klasy siódmej.
Klasa ósma przekazała sztandar młodszym kolegom i uroczyście ślubowała, że będzie godnie reprezentować placówkę. W dalszej części uroczystości przeszliśmy do części artystycznej, podczas której żegnaliśmy opuszczającą nas klasę ósmą. Wzruszeń nie było końca. Wychowawczyni klasy, pani Angelika Lipiec, przygotowała dla uczniów prezentację multimedialną, która w sposób humorystyczny, ale również sentymentalny, podsumowała ich naukę i zabawę w tej placówce.
Absolwenci wraz z rodzicami szczerze podziękowali wychowawcy klasy za trud i wkład włożony w pracę z młodzieżą oraz życzyli dalszych sukcesów.
Uczniowie w ramach podziękowań dla wszystkich pracowników złożyli na ich ręce kwiaty i szczerymi słowami wspominali wspólnie spędzony czas. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, aby jeszcze raz podziękować sobie a spędzone chwile w szkole.
MOJE DROGIE DZIECI, ŻYCZĘ WAM, ABY NASZE ROZSTANIE BYŁO DLA WAS POCZĄTKIEM NOWEJ, NIESOTKANEJ DOTĄD PRZYGODY W WASZYM ŻYCIU. NIE BÓJCIE SIĘ ODKRYWAĆ, BŁĄDZIĆ I ZDOBYWAĆ KOLEJNE DOŚWIADCZENIA. PAMIĘTAJCIE JEDNAK O WASZEJ WYCHOWAWCZYNI, KTÓRA ZAWSZE CHCIAŁA DLA WAS JAK NAJLEPIEJ. DZIĘKUJĘ WAM ZA WSPÓLNE CHWILE I CZEKAM NA ODWIEDZINY.
Angelika Lipiec
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/