11 kwietnia 2023

Z wizytą u króla

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

31 marca uczniowie klasy VII, wraz ze swoją wychowawczynią Anną Paszkiewicz, po raz kolejny wyjechali do Warszawy. Tym razem uczniowie poznali historię oraz dzieje rezydencji króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W czasie lekcji muzealnej pt. "Z wizytą u króla", mieliśmy okazję podziwiać i zachwycać się pięknem wystroju rezydencji, jak i otaczającym pałac malowniczo ukształtowanym ogrodem. Wędrując po apartamentach królewskich poznaliśmy etapy budowy, architektów, malarzy, rzeźbiarzy oraz ciekawostki z życia słynnego właściciela Wilanowa. Nauczyliśmy się odczytywać symboliczne znaczenia tkwiące w obrazach i rzeźbach. Kolejnym punktem było zwiedzanie Senaty RP. W trakcie wizyty wysłuchaliśmy opowieści na temat historii polskiego parlamentaryzmu oraz poznaliśmy jego dzieje współczesne. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiedziała nam o pracy, obowiązki prawach parlamentarzystów oraz oprowadziła po gmachu Sejmu. Zasiedliśmy w ławach Sali Posiedzeń, odwiedziliśmy Senat, a także miejsce, w którym znajduje się tablica upamiętniająca posłów II Rzeczpospolitej poległych w czasie II wojny światowej. Przy ulicy Wiejskiej dowiedzieliśmy się w jaki sposób funkcjonuje współczesny parlament i jak powstają ustawy. Wyjazd odbył się i został sfinansowany w ramach realizowanego w naszej szkole ogólnopolskiego projektu Edukacja Inspiracja „Historia w obrazach zapisana”.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/