Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

9 listopada 2021 w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbył się jubileuszowy- XXV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Michalak, Bartosz Socha, Wiktoria Socha, Karolina Simlat, Tatiana Chojnacka, Maja Rdzanek, Krzysztof Skałbania, Jan Rączkowski.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie. Jesteśmy z Was dumni. Życzymy dalszych sukcesów. Nagrody i wyróżnienia rozdano w trzech kategoriach wiekowych.
Nasi nagrodzeni: I kategoria wiekowa
-Wiktoria Socha- kl.II: I miejsce. ( przygotowana przez p. Bożenę Sobstyl )
-Joanna Michalak- oddział przedszkolny: II miejsce. ( przygotowana przez p. Katarzynę Paduszek )
- Bartosz Socha- kl. I: II miejsce. ( przygotowany przez p. Monikę Nowak )
II kategoria wiekowa.
- Karolina Simlat kl. III: I miejsce. ( przygotowana przez p.Dorotę Kucharczyk)
- Igor Szymański kl.IV: wyróżnienie.( przygotowany przez p. Annę Paszkiewicz)
- Adamam Żarłok kl. V: wyróżnienie.( przygotowany przez p. Annę Paszkiewicz )
III kategoria
-Krzysztof Skałbania kl. VII: I miejsce. ( przygotowany przez p. Angelikę Lipiec)
- Maja Rdzanek kl.VI: wyróżnienie. ( przygotowana przez p. Annę Paszkiewicz)
- Jan Rączkowski kl. VIII: wyróżnienie. ( przygotowany przez p. Annę Paszkiewicz)
Gratulujemy recytatorom oraz ich opiekunom. Poniżej fotorelacja z tych wydarzeń.
Katarzyna Paduszek
 
 
 
 
 
 
 

 

Drodzy Rodzice!
Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.
Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.
Każde dziecko otoczymy należytą opieką.
Dyrektor Szkoły
Ryszard Dziura
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Rodzicu,
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;
• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

XXV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

11 listopada 2021