11 listopada 2021

XXV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

9 listopada 2021 w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbył się jubileuszowy- XXV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Michalak, Bartosz Socha, Wiktoria Socha, Karolina Simlat, Tatiana Chojnacka, Maja Rdzanek, Krzysztof Skałbania, Jan Rączkowski.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie. Jesteśmy z Was dumni. Życzymy dalszych sukcesów. Nagrody i wyróżnienia rozdano w trzech kategoriach wiekowych.
Nasi nagrodzeni: I kategoria wiekowa
-Wiktoria Socha- kl.II: I miejsce. ( przygotowana przez p. Bożenę Sobstyl )
-Joanna Michalak- oddział przedszkolny: II miejsce. ( przygotowana przez p. Katarzynę Paduszek )
- Bartosz Socha- kl. I: II miejsce. ( przygotowany przez p. Monikę Nowak )
II kategoria wiekowa.
- Karolina Simlat kl. III: I miejsce. ( przygotowana przez p.Dorotę Kucharczyk)
- Igor Szymański kl.IV: wyróżnienie.( przygotowany przez p. Annę Paszkiewicz)
- Adamam Żarłok kl. V: wyróżnienie.( przygotowany przez p. Annę Paszkiewicz )
III kategoria
-Krzysztof Skałbania kl. VII: I miejsce. ( przygotowany przez p. Angelikę Lipiec)
- Maja Rdzanek kl.VI: wyróżnienie. ( przygotowana przez p. Annę Paszkiewicz)
- Jan Rączkowski kl. VIII: wyróżnienie. ( przygotowany przez p. Annę Paszkiewicz)
Gratulujemy recytatorom oraz ich opiekunom. Poniżej fotorelacja z tych wydarzeń.
Katarzyna Paduszek
 
 
 
 
 
 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/