01 października 2021

XVI Olimpiada Informatyczna Juniorów

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

XVI Olimpiada Informatyczna Juniorów rozpoczęta – można się już zapoznać z tegorocznymi przykładowymi testami.

Bliższe informacje, jak wziąć udział, jak się przygotować > oij.edu.pl

Nagrody w naszej Olimpiadzie to:

  • Medale i dyplomy
  • Obóz naukowo-treningowy
  • Wolny wstęp do każdej szkoły ponadpodstawowej
  • Celująca ocena roczna
  • Europejska OIJ

 

W zawodach można startować wykorzystując języki programowania: Python i C++

Terminarz zawodów I stopnia:

 

tura testowa

 

1. podejście: 6 października 2021 (środa) o godz. 10:00

2. podejście: 13 listopada 2021 (sobota) o godz. 18:00

wynikiem za turę testową jest maksimum z obu podejść

tura otwarta    

 

początek: 26 października 2021 (wtorek) 00:00:00

koniec: 6 grudnia 2021 (poniedziałek) 23:59:59

tura ukryta

 

początek: 23 listopada 2021 (wtorek) 00:00:00

koniec: 3 stycznia 2022 (poniedziałek) 23:59:59

 

 

Na stronie oij.edu.pl jest wiele materiałów edukacyjnych, możesz też korzystać z naszego kółka olimpijskiego na stronie: oki.org.pl a wiele możesz też się nauczyć biorąc udział w konkursie InstaLogik.pl i w magazynie programistajr.pl

Organizatorem OIJ jest Fundacja Rozwoju Informatyki na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, które też finansuje organizację OIJ

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/