Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

XVI Olimpiada Informatyczna Juniorów rozpoczęta – można się już zapoznać z tegorocznymi przykładowymi testami.

Bliższe informacje, jak wziąć udział, jak się przygotować > oij.edu.pl

Nagrody w naszej Olimpiadzie to:

  • Medale i dyplomy
  • Obóz naukowo-treningowy
  • Wolny wstęp do każdej szkoły ponadpodstawowej
  • Celująca ocena roczna
  • Europejska OIJ

 

W zawodach można startować wykorzystując języki programowania: Python i C++

Terminarz zawodów I stopnia:

 

tura testowa

 

1. podejście: 6 października 2021 (środa) o godz. 10:00

2. podejście: 13 listopada 2021 (sobota) o godz. 18:00

wynikiem za turę testową jest maksimum z obu podejść

tura otwarta    

 

początek: 26 października 2021 (wtorek) 00:00:00

koniec: 6 grudnia 2021 (poniedziałek) 23:59:59

tura ukryta

 

początek: 23 listopada 2021 (wtorek) 00:00:00

koniec: 3 stycznia 2022 (poniedziałek) 23:59:59

 

 

Na stronie oij.edu.pl jest wiele materiałów edukacyjnych, możesz też korzystać z naszego kółka olimpijskiego na stronie: oki.org.pl a wiele możesz też się nauczyć biorąc udział w konkursie InstaLogik.pl i w magazynie programistajr.pl

Organizatorem OIJ jest Fundacja Rozwoju Informatyki na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, które też finansuje organizację OIJ

 

Drodzy Rodzice!
Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.
Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.
Każde dziecko otoczymy należytą opieką.
Dyrektor Szkoły
Ryszard Dziura
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Rodzicu,
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;
• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

XVI Olimpiada Informatyczna Juniorów

01 października 2021