28 maja 2023

XIV POWIATOWY RAJD KAPELUSZOWY ŚLADAMI WITOLDA GOMBROWICZA POD PATRONATEM PANA WALDEMARA TRELKI

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 26 maja 2023 roku klasy VI i VII wraz ze swoimi wychowawcami p. Anną Paszkiewicz i p. Anną Bińkowska uczestniczyły w Rajdzie Kapeluszowym Śladami Witolda Gombrowicza. Trasa rajdu przebiegała przez Wsolę, Marcelów, Lisów, Piaseczno i Jedlińsk. Przewodnikiem rajdu był leśniczy Pan Grzegorz Rokiciński. Na początku rajdu zwiedziliśmy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, w drodze słuchaliśmy przyrodniczych ciekawostek opowiadanych przez p. Leśniczego, a na koniec rajdu pani Bożena Cieślak opowiedziała nam o historii Kościoła w Jedlińsku. Podczas rajdu braliśmy udział w Teście Wiedzy i Spostrzegawczości : PTSM, źycie i twórczość W. Gombrowicza, zabytki i przyroda Gminy Jedlińsk oraz w konkursie " Kapelusz XIV Rajdu Śladami Witolda Gombrowicza " Miło nam poinformować, że w konkursie na Kapelusz XIV Rajdu Śladami Witolda Gombrowicza I miejsce zajęła nasza drużyna z PSP im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance. Gratulujemy!!!!! Na koniec rajdu zmęczeni ale radośni wspólnie biesiadowaliśmy na kocykach przy kiełbasce z grila, słodkościach i herbatce. Dziękujemy organizatorom i czekamy na kolejny rajd za rok.

Anna Paszkiewicz Anna Bińkowska

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/