Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Miło nam poinformować, iż w tegorocznej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu w konkursie wpłynęło dużo prac.

Cieszymy się niezmiernie zainteresowaniem i chęcią podnoszenia świadomości na temat zagrożeń w sieci i przeciwdziałania im.

Prezentacja prac wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w szkole (oczywiście po powrocie) na specjalnym apelu.

 

Wyniki:

kategoria IV-VI

I miejsce Kacper Żabicki, klasa VI

II miejsce Julia Rudecka, klasa IV

III miejsce Kacper Kopycki, klasa V

 

kategoria VII-VIII

I miejsce Lena Małek, klasa VIII

II miejsce Kaja Żabicka, klasa VIII

III miejsce ex aequo Bartosz Rudecki, klasa VII, Wiktoria Zakrzewska, klasa VIII

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Bezpieczeństwo w Internecie 

 Pamiętaj drogi kolego,  

Że Internet to nic bezpiecznego. 

W nim czyha wiele złego,  

Bo to nie są kocki lego.  

Kusi on nas wieloma stronami, 

które nie są zabezpieczone hasłami,  

Możesz wtedy załapać wirusa, 

który zmieni twój laptop w „dzikusa” 

Bądź ostrożny i chroń swoje dane, 

Zabezpiecz konta, które są przez Ciebie zakładane! 

Z głową surfuj po Internecie - 

Bezpieczeństwo najważniejsze jest przecież!   

 

Drodzy Rodzice!
Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.
Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.
Każde dziecko otoczymy należytą opieką.
Dyrektor Szkoły
Ryszard Dziura
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Rodzicu,
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;
• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Wyniki konkursu DBI 2021

10 lutego 2021