24 grudnia 2023

Szkolne Jasełka

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

W klimacie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych światełek w dniu 20 grudnia w naszej szkole zostały wystawione jasełka bożonarodzeniowe. Tym razem biblijne wydarzenie sprzed ponad 2000 lat odtworzyli uczniowie z klas 2 i 3 pod opieką p. Moniki Nowak i p. Doroty Kucharczyk. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia zostaliśmy przeniesieni do ubogiej stajenki, gdzie narodził się Pan Jezus. Scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, a młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Piękny śpiew pastorałek i piosenek świątecznych w wykonaniu Hanny Simlat, Zuzanny Glibowskiej i wszystkich młodych artystów uświadomił nam i przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko. Po zakończonym przedstawieniu głos zabrał dyrektor szkoły pan Radosław Kotowicz, który podziękował nauczycielkom i uczniom za występ oraz złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Do życzeń dołączyła się również pani Wioleta Rutka, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców. Ksiądz Tomasz Rokita przypomniał nam w ewangelii historię narodzenia Pana Jezusa i zaprosił do wspólnego łamania się opłatkiem. Po części artystycznej i ciepłych życzeniach delektowaliśmy się pysznymi potrawami przygotowanymi przez dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z klas I-VIII. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym osobom, które zechciały razem z nami dzielić tę świąteczną radość.
Wesołych świąt!
Monika Nowak

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/