22 września 2023

Spotkanie w ramach projektu "Złota 10 czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska"

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 
19 września nasza szkoła gościła dziennikarzy Radia Radom p. Marzenę Tarnowską i p. Michała Tarnowskiego. Prowadzący zajęcia redaktorzy przedstawili uczniom klas VII i VIII na czym polega praca dziennikarza. Celem spotkania było zainteresowanie młodzieży tym zawodem oraz zaszczepienie pasji do dziennikarstwa. Pracujący w radiu opowiadali o możliwościach związanych z ich zawodem, ścieżkami kształcenia i rozwoju. Zainteresowaniem wśród uczniów cieszyło się wcielanie w role dziennikarza. Uczniowie aktywie uczestniczyli w zajęciach. Zadawali pytania. Efektem spotkania jest zaproszenie naszych uczniów do Radomia na dalszy cykl działań w ramach projektu „Złota 10- Mazowiecka Szkółka Dziennikarska,
Poprzez swoją największą aktywność uczeń klasy VII – Adam Wus - dołączył do grona Złotej 10 i dostał zaproszenie na wizytę studyjną do Radia Radom, by móc zobaczyć „na żywo” funkcjonowanie radia oraz wziąć udział w spotkaniu z Marszałkiem Rafałem Rajkowskim.
Mazowiecka Szkółka Dziennikarska realizowana jest we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Adasiu, gratulujemy wspaniałego wyróżnienia.
Jak oceniają takie warsztaty sami zainteresowani?

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/