28 czerwca 2021

Podziękowania dla Dyrektora

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
 
W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy trzeba się pożegnać.
Dnia 25 czerwca 2021r. w czasie akademii z okazji zakończenia roku szkolnego podziękowaliśmy panu Ryszardowi Dziurze za pełnienie funkcji dyrektora szkoły. Był to wyjątkowy moment, ponieważ pan dyrektor jest wyjątkowym człowiekiem. Podczas podziękowań padło wiele szczerych i wzniosłych słów, które były wyrazem uznania za zasługi i poświęcenie dla pana Ryszarda.
Panie Dyrektorze, bardzo trudno wyrazić naszą wdzięczność w kilku słowach. Dziękujemy za wyrozumiałość, za wsparcie oraz motywowanie do podejmowania działań. Dziękujemy również za dokonania, którymi zapisał się Pan na trwałe w historii tej szkoły oraz w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.
Kierując do Pana słowa uznania pragniemy podziękować za wieloletnią i satysfakcjonującą współpracę, trud pracy włożony w troskę o dobre imię szkoły oraz stwarzanie warunków edukacyjnych na bardzo wysokim poziomie.
Gratulujemy Panu dotychczasowych sukcesów zawodowych i pragniemy życzyć spełnienia wszystkich marzeń, zamysłów i oczekiwań. Życzymy, aby nowy etap życia przynosił Panu wiele satysfakcji oraz aby Pana umiejętności i doświadczenie nadal służyły społeczeństwu.
Dla nas, nauczycieli, był to wielki zaszczyt pracować u Pana boku. Dzisiaj odchodzi WIELKI dyrektor, ale już niedługo nadejdzie WSPANIAŁY nauczyciel i wychowawca.
DZIĘKUJEMY
Angelika Lipiec
 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/