16 czerwca 2024

Las w słoiku

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Wyniki Gminnego Konkursu
„Las w słoiku”
Dziesięcioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Gminnym Konkursie o Tematyce Ekologicznej "Las w słoiku" zorganizowanym przez PSP im. H. Sienkiewicza w Bierwcach. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie kompozycji w szklanym naczyniu zawierającej materiał przyrodniczy , np. ziemię, piasek, szyszki, kamienie, muszelki, gałązki, liście . Warto wspomnieć, że wykonane prace zostały przekazane na sprzedaż podczas kiermaszu szkolnego przeprowadzonego przez szkołę w Bierwcach, a pozyskane środki wykorzystane do celów charytatywnych. Oto lista uczestników i laureatów konkursu.
Wiktoria Kośla - III miejsce
Kinga Wlazło - wyróżnienie
Zuzanna Starzyńska -wyróżnienie
Piotr Stępień
Igor Szymański
Mikołaj Szymański
Karina Konopka
Antoni Wieteska
Karolina Simlat
Miłosz Dudek
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.
Marta Brzuzy

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/