14 września 2021

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. BRACI
A. I J. ZAŁUSKICH W JEDLANCE 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

WRZESIEŃ

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 –Dyrektor R. Kotowicz, ks. T. Rokita, A. Lipiec

 • Narodowe Czytanie 2021 –A. Paszkiewicz

 • Dzień Kropki – E. Wolak

 • Sprzątanie Świata – M. Kosno

PAŹDZIERNIK

 • Dzień Tabliczki Mnożenia – B. Michalska

 • Ślubowanie klasy I – M. Nowak

 • Pasowanie na przedszkolaka – E. Wolak, K. Tatar

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – A. Lipiec

 • Dzień Papieża Jana Pawła II – Ks. Tomasz Rokita

LISTOPAD

 • Święto Niepodległości – R. Dziura

 • Dzień Pluszowego Misia – K. Tatar

GRUDZIEŃ

 • Mikołajki – B. Sobstyl

 • Dzień Wolontariusza – A. Bińkowska

 • Wigilia środowiskowa – wychowawcy

 • Jasełka – ks. T. Rokita i B. Michalska

STYCZEŃ

 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – K. Paduszek

 • Choinka – Rada Rodziców, dekoracje – Samorząd Uczniowski

 • Dzień Języka Niemieckiego – K. Dudek

LUTY

 • Dzień Bezpiecznego Internetu – K. Prokop

 • Światowy Dzień Języka Ojczystego – A. Paszkiewicz

MARZEC

 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych- T. Ostrek

 • Pierwszy Dzień Wiosny – Samorząd Uczniowski

 • Szkolny Dzień Profilaktyki – M. Brudnicka

 • Dzień Otwarty Szkoły – E. Wolak

 • Olimpiada Przedszkolaka – A. Bińkowska, R. Dziura

KWIECIEŃ

 • Dzień Patronów – M. Kosno

 • Rocznica Zbrodni Katyńskiej – A. Paszkiewicz

 • Dzień Ziemi – M. Brudnicka

 • Uroczystość z okazji Świąt Wielkanocnych – D. Kucharczyk

MAJ

 • Święto Konstytucji 3 Maja - A. Lipiec

CZERWIEC

 • Dzień Rodziny – R. Dziura

 • Bezpieczny Uczeń – pokazy strażackie – R. Dziura

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – Dyrektor R. Kotowicz, ks. T. Rokita, A. Bińkowska

 

 

Opieka nad pocztem sztandarowym: A. Bińkowska, R. Dziura

Oprawa muzyczna: K. Sadowska

 

 

Opracowała: Anna Paszkiewicz

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/