14 października 2023

Edukacyjnie i integracyjnie

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

6 października uczniowie kl. IV, V, VII i VIII wraz z wych. p. A. Bińkowską, p. A. Karcz, p. T. Ostrkiem i p. A. Paszkiewicz świętowali Dzień Chłopaka w Radomiu.
Tym razem rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, gdzie zwiedzaliśmy wystawę malarstwa mistrza. Obejrzeliśmy wiele obrazów i poznaliśmy ciekawostki z życia malarza, kiedy był małym chłopakiem. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach „Muzyka Faunów”, gdzie wprowadzono nas w świat dźwięków, do którego przepustką były obrazy Jacka Malczewskiego. Podczas zajęć przyglądaliśmy się prezentowanym obrazom i nazywaliśmy widoczne na nich instrumenty. Omówiono je i zaprezentowano nam ich brzmienie. Mieliśmy okazję je poznać, dotknąć a nawet zagrać. Rozwiązywaliśmy muzyczne zagadki a na koniec stworzyliśmy zespół i zagraliśmy razem wybrany utwór, malując i dopełniając jednocześnie obrazy dźwiękiem. Wizyta w muzeum odbyła się w ramach programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu".
Następnie uczniowie kl. IV i V spędzili wspaniały czas Hula Parku, czyli w miejscu, gdzie dziecko ma wszystko, czego potrzebuje: zabawę, ruch, naukę i rozwój.
Uczniowie kl. VII i VIII resztę wspólnego czasu spędzili w Kinie Helios, gdzie obejrzeli poruszający francuski film „Siła naszych marzeń”. Główne przesłanie filmu - z trudnej sytuacji można się wydostać, a nadzieja umiera jako ostatnia, będzie nam towarzyszyć w naszym codziennym życiu. Projekcja filmu odbyła się w ramach projektu edukacyjnego „Kino na temat”.
 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/