12 stycznia 2024

Dzień Babci i Dziadka

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest organizacja styczniowych spotkań z babciami i z dziadkami przedszkolaków i uczniów. 11 stycznia odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przybyłych na uroczystość w imieniu całej społeczności szkolnej powitali dyrektor pan Radosław Kotowicz oraz prowadząca uroczystość pani Katarzyna Paduszek. Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególny dzień w naszym kalendarzu uroczystości. To dzień, w którym wnuczęta ze wszystkich oddziałów w piosenkach, wierszach, innych formach wyrazili swoje uczucia, podziękowali za miłość, czułość, przywiązanie, każdą spędzoną razem chwilę. Przy herbatce i przygotowanym przez Radę Rodziców słodkim poczęstunku Babcie i Dziadkowie przeżywali chwile wzruszeń i radości. Wszystkim Babciom i Dziadkom bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie na uroczystość, życzymy dużo zdrowia, młodzieńczej energii oraz pociechy z wnuków.