25 października 2022

Do hymnu!

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

W naszej szkole, w dniu dzisiejszym panował wyjątkowy nastrój. Uczniowie klas I-VIII, przygotowani przez nauczycieli szkoły, wzięli udział w przesłuchaniach konkursowych „Do hymnu”.O godzinie 11:45 społeczność szkolna wykonała trzy pieśni hymniczne: „Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę” oraz „Gaude Mater Polonia”. Warunkiem regulaminu było wykonanie utworów w całości z pamięci, bez użycia nagłośnienia oraz a cappella (czyli bez podkładu).Występ został zarejestrowany przez jury lokalne powołane przez Narodowe Centrum Kultury w składzie: prof. dr hab. Anna Domańska oraz prof. dr hab. Barbara Sobolczyk z Akademii Muzycznej w Łodzi.Udział szkoły w konkursie koordynowała p. Katarzyna Sadowska – nauczyciel muzyki, która była też dyrygentem dzisiejszego występu i p. Anna Paszkiewicz – nauczyciel języka polskiego.- Podeszliście do tego zadania bardzo odpowiedzialnie. Jesteście zdyscyplinowani, pięknie wyglądacie, zachowujecie powagę. Razem z nauczycielami zadbaliście o szczegóły. Każda zwrotka odśpiewana była z odpowiednią dynamiką. Gratuluję w imieniu swoim i Narodowego Centrum Kultury – powiedziała po zakończeniu przesłuchania prof. dr hab. Anna Domańska.Konkurs "Do Hymnu" Narodowego Centrum Kultury sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Wyniki mają być znane na początku grudnia.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/