Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski W dniu 10 listopada odbyła się akademia z okazji 103 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Decyzją dyrektora placówki montaż słowno- muzyczny odbył się przez radiowęzeł szkolny, każda klasa pozostała w swojej Sali lekcyjnej. Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła do hymnu”, dlatego na samym początku akademii koordynator tego przedsięwzięcia p. Angelika Lipiec w kilku zdaniach przekazała wszystkim zgromadzonym przy głośnikach, jaka była przyczyna napisania „Mazurka Dąbrowskiego” oraz wyjaśniła, że należy on do symboli narodowych, do których należy odnosić się z szacunkiem i godnością. Następnie o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i pracownicy oświaty odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Kolejnym punktem akademii była część artystyczna, która została przygotowana przez uczniów klasy IV i ich wychowawcę p. Ryszarda Dziurę. Uczniowie poprzez wiersze, starali się ukazać rys historyczny tego wydarzenia. Dzieci zgromadzone w radiowęźle oraz w salach lekcyjnych wspólnie odśpiewały patriotyczne pieśni.

 

Drodzy Rodzice!
Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.
Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.
Każde dziecko otoczymy należytą opieką.
Dyrektor Szkoły
Ryszard Dziura
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Rodzicu,
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;
• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dla Niepodległej! 

11 listopada 2021