11 listopada 2021

Dla Niepodległej! 

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski W dniu 10 listopada odbyła się akademia z okazji 103 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Decyzją dyrektora placówki montaż słowno- muzyczny odbył się przez radiowęzeł szkolny, każda klasa pozostała w swojej Sali lekcyjnej. Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła do hymnu”, dlatego na samym początku akademii koordynator tego przedsięwzięcia p. Angelika Lipiec w kilku zdaniach przekazała wszystkim zgromadzonym przy głośnikach, jaka była przyczyna napisania „Mazurka Dąbrowskiego” oraz wyjaśniła, że należy on do symboli narodowych, do których należy odnosić się z szacunkiem i godnością. Następnie o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i pracownicy oświaty odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Kolejnym punktem akademii była część artystyczna, która została przygotowana przez uczniów klasy IV i ich wychowawcę p. Ryszarda Dziurę. Uczniowie poprzez wiersze, starali się ukazać rys historyczny tego wydarzenia. Dzieci zgromadzone w radiowęźle oraz w salach lekcyjnych wspólnie odśpiewały patriotyczne pieśni.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/