27 maja 2022

Bezpieczeństwo najważniejsze!

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

17 maja naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście- pani starszy sierżant Dorota Wiatr-Kurzawa, pan aspirant Grzegorz Wnukowski, pan aspirant Wojciech Gawryło oraz jego podopieczny pies patrolowo-dochodzeniowy Nadit. Celem wizyty przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Radomiu była prelekcja dla najmłodszych na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym, podczas drogi do i ze szkoły, bezpiecznego zachowania w domu w czasie wolnym oraz projekcja filmu dla przedszkolaków o zasadach właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych i wymagających skorzystania z numerów alarmowych. Nasi goście spotkali się z życzliwym przyjęciem w naszej szkole, zaciekawili przedszkolaków sposobem i tematyką swoich wystąpień, ale przede wszystkim zaangażowali dzieci w czynne ćwiczenia zwiększające ich wiedzę nt. bezpieczeństwa. Kulminacją był krótki pokaz możliwości najmłodszego z gości 4-letniego psa Nadita, który wykonywał posłusznie wszystkie polecenia swojego opiekuna pana aspiranta i który w mgnieniu oka wytropił schowaną przed nim w tajemnicy Julię z grupy 'Motylki'. Wszystkie dzieci i opiekunowie byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności psa służbowego. W podzięce za owocne spotkanie, każdy uczestnik otrzymał upominki odblaskowe, a goście zebrali burzę oklasków.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/