Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

 

17 maja naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście- pani starszy sierżant Dorota Wiatr-Kurzawa, pan aspirant Grzegorz Wnukowski, pan aspirant Wojciech Gawryło oraz jego podopieczny pies patrolowo-dochodzeniowy Nadit. Celem wizyty przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Radomiu była prelekcja dla najmłodszych na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym, podczas drogi do i ze szkoły, bezpiecznego zachowania w domu w czasie wolnym oraz projekcja filmu dla przedszkolaków o zasadach właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych i wymagających skorzystania z numerów alarmowych. Nasi goście spotkali się z życzliwym przyjęciem w naszej szkole, zaciekawili przedszkolaków sposobem i tematyką swoich wystąpień, ale przede wszystkim zaangażowali dzieci w czynne ćwiczenia zwiększające ich wiedzę nt. bezpieczeństwa. Kulminacją był krótki pokaz możliwości najmłodszego z gości 4-letniego psa Nadita, który wykonywał posłusznie wszystkie polecenia swojego opiekuna pana aspiranta i który w mgnieniu oka wytropił schowaną przed nim w tajemnicy Julię z grupy 'Motylki'. Wszystkie dzieci i opiekunowie byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności psa służbowego. W podzięce za owocne spotkanie, każdy uczestnik otrzymał upominki odblaskowe, a goście zebrali burzę oklasków.

Drodzy Rodzice!
Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.
Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.
Każde dziecko otoczymy należytą opieką.
Dyrektor Szkoły
Ryszard Dziura
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Rodzicu,
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;
• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Bezpieczeństwo najważniejsze!

27 maja 2022