21 grudnia 2023

Aktywnie

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

13 grudnia uczniowie klas IV i V z opiekunami p. A. Karcz i p. T. Ostrkiem wybrali się na basen "Neptun" w Radomiu. Celem wyjazdu było zapoznanie z formami aktywnego spędzania czasu wolnego na basenie , bezpieczne gry i zabawy w wodzie, zgłębienie wiedzy o technikach pływania, kształtowanie właściwych zachowań w miejscach publicznych. Na basenie uczestnicy wycieczki korzystali z jacuzzi, zjeżdżalni, brodzika i basenu. Nad bezpieczeństwem czuwali wychowawcy i ratownicy, którzy spotkanie rozpoczęli od przypomnienia regulaminu korzystania z pływalni.
Uczniowie kl. VII i VIII pod opieką wychowawczyń p. A. Bińkowskiej i p. A. Paszkiewicz odwiedzili tym razem radomski escape room Blink Escape, który oferuje 4 pokoje tematyczne: Testament, Eksperyment, Strefę cienia oraz Odeon. Wyjazd miał na celu integrację młodzieży, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz wcielania się w różne role. Tajemnicza atmosfera pokoju, ciekawy scenariusz i zadania do wykonania pozwoliły naszym uczniom sprawdzić się w działaniu. Każda poprawna odpowiedź na pytanie zbliżała ich do celu , którym było wydostanie się z pomieszczenia. Emocje rosły z minuty na minutę. Do wykonania zadań niezbędny okazał się spryt, szybkość, uważność, nieszablonowe myślenie i przede wszystkim umiejętność współpracy w grupie.
Na zakończenie wszyscy spotkali się na wspólnym posiłku, gdzie pełni wrażeń wymieniali się swoimi przeżyciami.

 

 
 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/