04 lutego 2024

Ach, co to był za bal! 

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

2 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance nadszedł dzień przez wszystkich niecierpliwie wyczekiwany. Korytarz szkolny zamienił się w piękną salę balową. Od samego rana uczniowie pod opieką organizatorów aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach elementów potrzebnych do dekoracji. Zjawiskowy wygląd wnętrz wprowadził wszystkich w imprezowy nastrój. Wreszcie wybiła godz. 16.00. Szkoła w szybkim tempie zaczęła wypełniać się dziećmi w barwnych, karnawałowych strojach. Jeden z przebojów Maryli Rodowicz pt. "Niech żyje bal" umilił rozpoczęcie imprezy. Dzięki ucz. kl. VIII Bartłomiejowi Górnikowi , który zajmował się oprawą muzyczną tego wydarzenia, wszyscy doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki. Serdecznie dziękujemy absolwentom naszej szkoły, Mikołajowi Chojnackiemu i Bartoszowi Piwowarczykowi, którzy przebrani za maskotkę, towarzyszyli dzieciom na parkiecie we wspólnej zabawie.
Organizatorzy urozmaicili zabawę taneczną wieloma konkursami, w których wszyscy uczestnicy oraz zwycięzcy otrzymali nagrody zasponsorowane przez p. Roberta Szymańskiego - za co serdecznie dziękujemy. Szkoła dostała również niesamowite wsparcie od radomskiego parku trampolin #KOCHAMSKAKAĆ - dzięki nim dzieci zostały obdarowane wieloma gadżetami, darmowymi wejściówkami do parku oraz voucherami zniżkowymi. Najlepszą atrakcją wieczoru okazała się fotobudka 360. Firma FIGLO.pl zapewniła wszystkim uczestnikom wspomnienia w postaci zabawnych filmików. Dziękujemy tajemniczemu sponsorowi, który zorganizował dzieciom tak niesamowitą niespodziankę. Należy również wspomnieć o poczęstunku przygotowanym przez rodziców, który dostarczył energię wszystkim obecnym na balu karnowałowym. Nad bezpiecznym przebiegiem wydarzenia czuwało dwoje ratowników medycznych. Dziękujemy im za opiekę i za minikonkurs z wiedzy o ratownictwie.
To był niesamowity czas, pełen wrażeń i wyśmienitej zabawy. Dostarczył wiele pozytywnych emocji nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.
Organizatorzy: p. Ewa Jelonek, p. Tomasz Ostrek, p Anita Karcz oraz Rada Rodziców.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/