02 września 2021

1 września

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

„Z najdalszych zakątków do szkoły wracamy” Dzień 1 września 2021 roku to czas powrotu uczniów do szkoły. Po długo oczekiwanym odpoczynku dzieci znowu mogły zobaczyć swoich wychowawców, szkołę oraz powspominać przeżyte przygody.
Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy od mszy świętej w kaplicy w Jedlance w intencji wszystkich dzieci i nauczycieli. Sprawował ją ks. Tomasz Rokita.
Następnie wspólnie z pocztem sztandarowym udaliśmy się do szkoły, aby na Sali gimnastycznej oficjalnie rozpocząć Nowy Rok Szkolny.
Akademię przygotowała i poprowadziła pani Angelika Lipiec wspólnie z panem Ryszardem Dziurą.
Słowa powitania wypowiedział dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich, Pan Radosław Kotowicz, a następnie Wójt Gminy Jedlińsk, Pan Kamil Dziewierz.

Dzisiejszego dnia nie mogliśmy również zapomnieć historii, która miała miejsce 82 lata temu. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa.
Nasza szkoła nigdy nie była obojętna na tego rodzaju wydarzenia. Dlatego podczas akademii nauczycielka historii, pani Angelika Lipiec, przypomniała zebranym o najtragiczniejszym konflikcie XX wieku, oraz prosiła, aby o tym pamiętać.
Zapaliliśmy również razem z Samorządem Uczniowskim symboliczne światełko pod Głazami Pamięci na terenie szkoły.

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/